Jak je Vaše společnost zorganizována?

Máte pevně nastavenou organizační strukturu vaší společnosti? Má každý své jasné místo a prostor?

Ví každý zaměstnanec co je konkrétním výsledkem jeho denní práce, za co je odpovědný a jaké má pravomoce?

Plní všichni své úkoly včas a správně?

Ví každý kdo je jeho přímý nadřízený? Jsou nastaveny a sepsány přesné pracovní a organizační postupy?

Organizace je klíčem k úspěchu. V organizované firmě jsou dobře rozděleny kompetence, každý ví co má dělat, co má komu kdy odevzdat - nikde se nic nezdržuje. Komunikace ve firmě i navenek je jasná jednoduchá a srozumitelná. Každý je v určité míře zastupitelný a v případě jeho nepřítomnosti firma nekolabuje.

Pomůžeme Vám s organizací Vaší společnosti !