Řídíte nebo vedete?

Naleznout tu správnou hranici mezi řízením a vedením nemusí být vždy jednoduché. Avšak obě tyto schopnosti jsou pro úspěšný management velmi důležité. Nenechte se strhnout řízením, které skončí Vaší denní rutinou s pocitem, že si vše musíte udělat sám. Dejte prostor lidem ve své firmě a obklopte se schopnými lidmi, kteří i Vám pomohou vyrůst. Každá firma je tak schopná a úspěšná, jak schopní a úspěšní lidé v ní pracují. Úkolem šéfa není lidi kontrolovat, ale dát jim vizi budoucnost a prostor. Pokud lidem dáte prostor a povedete je vpřed, budete i Vy mít prostor pro to se věnovat strategii a plánování budoucnosti namísto “hašení opakujících se denních požárů”. Vedení je schopnost, která se dá získat, dá se na ní pracovat a zdokonalovat ji. Při vedení je potřeba oprostit se od myšlenky, že můžete řídit společnost pouze Vy a pouze s Vaším řízením může firma efektivně fungovat. Je potřeba naučit se především vést své zaměstnance, vytvořit tým a delegovat jednotlivé úkoly a odpovědnosti s průběžnou kontrolou. Pro růst a vývoj firmy je důležité ukazovat budoucnost, vnímání vnějších vlivů, změny trhu, a nezabývat se pouze přítomností, což řízení obnáší. Proto je důležité umět pracovat v týmu, posilovat pravomoci a odpovědnost pracovníků, nechávat pracovníkům prostor pro jejich názory a jejich reálné uskutečnění, vytváření atmosféry důvěry a loajality. Snahou HSG je ukázat Vám, že lze dát lidem prostor a samostatnost k jejich práci, kterou pak budou dělat s chutí a nadšením.